Bouwaccent

Bouwaccent is ruim 20 jaar actief op het gebied van projectmanagement en vastgoedontwikkeling op project en gebiedsniveau. Wij werken voor een breed scala van professionele opdrachtgevers in diverse  bedrijfssectoren. In de afgelopen jaren werden voor deze opdrachtgevers verschillende typen vastgoed gerealiseerd, zoals woningen en appartementen, zorghuisvesting, kantoren, winkels en bedrijfsruimten, en onderwijs- en welzijnsobjecten. Als partner in een aantal gebiedsontwikkelingen, ontwikkelen wij namens opdrachtgevers naast het vastgoed ook de grond. Onze brede ervaring maakt dat wij een ruime blik hebben op het ontwikkelen, realiseren en beheren van vastgoed.

Daadwerkelijk betrokken

Bouwaccent stelt hoge eisen aan zichzelf. Onze medewerkers zijn daadwerkelijk betrokken bij hun projecten, gaan voor de hoogst mogelijke kwaliteit en waar mogelijk nog iets éxtra’s. Daarbij hebben wij oog voor de menselijke dimensie en hechten wij waarde aan een heldere communicatie.

Onafhankelijk

Wij opereren als onafhankelijke en objectieve adviseur en (project)manager. Om onze objectiviteit te waarborgen kiezen wij ervoor om geen opdrachtgeversrelatie aan te gaan met architectenbureaus, aannemersbedrijven en/of overige uitvoerende partijen.