Gebiedsontwikkeling

Projecten ontwikkelen doen veel partijen, gebiedsontwikkeling is echter een vak apart. Het hebben van een sterke visie, gecombineerd met strategisch denken en uithoudingsvermogen kenmerkt een gebiedsontwikkelaar. Wij beschikken over de juiste expertise en ervaring in langlopende grond- en opstalexploitaties waardoor we in staat zijn om kleine en grote gebiedsontwikkelingen tot een succes te maken.

De complexiteit van gebiedsontwikkelingen vereist niet alleen vakkennis maar ook markttechnische, juridische en financiële kennis van planontwikkeling. Van belang is het ontwikkelen van plannen door gelijktijdig te tekenen en te rekenen, maar ook  projectbeheersing door op het juiste moment aan de juiste knoppen te draaien. En dat alles vanuit een lange termijn perspectief. Alleen op die manier kom je tot een succesvolle gebiedsontwikkeling.

Bouwaccent treedt in gebiedsontwikkelingen van verschillende omvang op als fee-ontwikkelaar met of namens opdrachtgevers. Onze rol start bij voorkeur in de initiatieffase van een ontwikkeling en loopt door tot en met de oplevering van het laatste project.