Projectontwikkeling

Met een compact team van senior ontwikkelingsmanagers en projectmanagers is Bouwaccent geëquipeerd voor vastgoedopgaven in verschillende stadia van het ontwikkelingsproces. Gezond verstand en realisme, gecombineerd met ruime ontwikkelingservaring maakt Bouwaccent een stevige sparringpartner in projecten.

Bouwaccent treedt graag op als partner voor partijen met behoefte aan externe ontwikkelingsexpertise. In de daaruit voortkomende samenwerkingen zetten wij onze  jarenlange ervaring en expertise met zowel kleinschalige- als grootschalige (gebieds)ontwikkelingen in voor onze partners.

Onze werkwijze wordt gekenmerkt door een gestructureerde aanpak die start met een brede haalbaarheidsanalyse van de opgave. Stappen die we vervolgens samen in gang zetten zijn:

  • het opstellen van (her)ontwikkelingsvisies, ontwikkelingsconcepten, programma’s van eisen en businesscases;
  • het houden van gesprekken en voeren van onderhandelingen met (grond)eigenaren, gemeente, huurders, financiers, beleggers en andere partijen;
  • het selecteren, contracteren en aansturen van architecten, stedenbouwkundigen en andere adviseurs;
  • het begeleiden van ruimtelijk planologische procedures;
  • het in kaart brengen en contracteren van gebruikers;
  • de selectie en contractering van aannemer(s);